Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Śródmieście m.st. Warszawy udostępnia dane inspektora ochrony danych wyznaczonego w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Śródmieście:

TOMASZ TOŁPA
Adres e-mail:

Klauzula RODO

Skip to content