Plany finansowe

Lp. Jednostka Plan 2022
1 Przedszkole Nr 1
ul. Grzybowska 12/14a
XLS
2 Przedszkole Nr 2
ul. Orla 11
XLS
3 Przedszkole Nr 3
ul. Grzybowska 7
XLS
4 Przedszkole Nr 4
ul. Elektoralna 15/17
XLS
5 Przedszkole Nr 5
ul. Okrąg 6b
XLS
6 Przedszkole Integracyjne Nr 6
ul. Śniegockiej 4/6
XLS
7 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7
ul. Sowia 4
XLS
8 Przedszkole Integracyjne Nr 8
ul. Karmelicka 3b
XLS
9 Przedszkole Nr 9
ul. Dzielna 5a
XLS
10 Przedszkole Nr 10
ul. Nowolipki 10a
XLS
11 Przedszkole Nr 11
ul. Dubios 3
XLS
12 Przedszkole Nr 12
ul. Niska 9
XLS
13 Przedszkole Nr 13
ul. Schillera 6a
XLS
14 Przedszkole Nr 14
ul. Senatorska 24a
XLS
15 Przedszkole Nr 16
ul. Górskiego 5a
XLS
16 Przedszkole Nr 17
pl. Dąbrowskiego 10
XLS
17 Przedszkole Nr 19
ul. Śniadeckich 12
XLS
18 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 20
ul. Sempołowskiej 2a
XLS
19 Przedszkole Nr 21
ul. Marszałkowska 27/35a
XLS
20 Przedszkole Nr 23
ul. Czerniakowska 128
XLS
21 Przedszkole Nr 24
ul. Drewniana 10/16
XLS
22 Przedszkole Nr 25
ul. Boya Żeleńskiego 4a
XLS
23 Przedszkole Nr 26
ul. Nowowiejska 1/3
XLS
24 Przedszkole Nr 30
ul. Rozbrat 10/14
XLS
25 Przedszkole Nr 31
ul. Krucza 19
XLS
26 Przedszkole Nr 32
ul. Nowogrodzka 17
XLS
27 Przedszkole Nr 33
ul. Wilcza 63
XLS
28 Przedszkole Nr 34
ul. E.Plater 25
XLS
29 Przedszkole Nr 35
ul. Górskiego 1
XLS
30 Przedszkole Nr 36
ul. Nowy Świat 41a
XLS
31 Przedszkole Integracyjne Nr 38
Plac Bankowy 3/5
XLS
32 Przedszkole Nr 42
Agrykola 9
XLS
33 Przedszkole Nr 44
ul. Ludna 8
XLS
34 Przedszkole Nr 72
al. Solidarności 72B
XLS
35 Przedszkole Nr 82
ul. Natolińska 2
XLS
36 Przedszkole Nr 122
ul. Solec 37
XLS
37 Przedszkole Nr 129
ul. Jazdów 10b
XLS
38 Przedszkole Nr 206
ul. Franciszkańska 7
XLS
39 Przedszkole Specjalne Nr 208
ul. Dzielna 1a
XLS
40 Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Wilcza 53
XLS
41 Szkoła Podstawowa Nr 12
ul. Górnośląska 45
XLS
42 Szkoła Podstawowa Nr 29
Fabryczna 19
XLS
43 Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Lewartowskiego 2
XLS
44 Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Drewniana 8
XLS
45 Szkoła Podstawowa Nr 48
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
XLS
46 Szkoła Podstawowa Nr 75
ul. Niecała 14
XLS
47 Szkoła Podstawowa Nr 158
ul. Ciasna 13
XLS
48 Szkoła Podstawowa Nr 203
ul. Ks. I. J. Skorupki 8
XLS
49 Szkoła Podstawowa Nr 210
ul. Karmelicka 13
XLS
50 Szkoła Podstawowa Nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Nowy Świat 21a
XLS
51 Szkoła Podstawowa Nr 220
al. Jana Pawła II 26a
XLS
52 II Liceum Ogólnokształcące
ul. Myśliwiecka 6
XLS
53 V Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowolipie 8
XLS
54 IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Hoża 88
XLS
55 XI Liceum Ogólnokształcące
pl. S. Małachowskiego 1
XLS
56 XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Klonowa 16
XLS
57 XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Elektoralna 5/7
XLS
58 XVIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Smolna 30
XLS
59 XXVII Liceum Ogólnokształcące
ul. Polna 5
XLS
60 XXXVII Liceum Ogólnokształcące
ul. Świętokrzyska 1
XLS
61 LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzowska Sportowego
ul. Konwiktorska 5/7
XLS
62 LXVII Liceum Ogólnokształcące
ul. Hoża 11/15
XLS
63 LXXV Liceum Ogólnokształcące
ul. Czerniakowska 128
XLS
64 LXXXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Miła 7
XLS
65 CLVII Liceum Ogólnokształcące
ul. Świętokrzyska 18a
XLS
66 Technikum Kinematograficzno-Komputerowe
ul. Polna 7
XLS
67 Zespół Szkół Nr 22
ul. Konopczyńskiego 4
XLS
68 Zespół Szkół Nr 23
ul. Górnośląska 31
XLS
69 Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych i Licealnych
ul. Przyrynek 9
XLS
70 Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Poznańska 6/8
XLS
71 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1
ul. Stawki 10
XLS
72 Zespół Szkół Poligraficznych
ul. Stawki 14
XLS
73 Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 8
ul. Kruczkowskiego 12b
XLS
74 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Złota 9
XLS
75 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 11
ul. Aleje Jerozolimskie 30/5
XLS
76 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 12
ul. Dzielna 1a
XLS
77 Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1
ul. Noakowskiego 6
XLS
78 Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego
ul. Łazienkowska 7
XLS
79 Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów”
ul. Stawki 10
XLS
80 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3
ul. Międzyparkowa 4
XLS
Skip to content