News & Releases List

Blog list with rigth sidebar

DO ZAPOZNANIA I STOSOWANIA

ZARZĄDZENIE NR 18/2014 Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 28 listopada 2014r w sprawie wprowadzania Regulaminu windykacji należności

Read More

UWAGA

Wytyczne do podpisywanych umów po dniu 19 października 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych…

Read More

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Prezentacja ze spotkania z dyrektorami w dniu 10 lutego 2014 w CKU Wzór formularza wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Formularz wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia…

Read More

Wyjaśnienia UZP

Wyjaśnienia Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Read More

WAŻNE – cd.

Informacja w sprawie zakupu energii elektrycznej na 2014 rok ANEKS do umowy na zakup energii elektrycznej na rok 2014

Read More

WAŻNE

Informacja w sprawie zakupu energii elektrycznej na 2014 rok

Read More
Skip to content