News & Releases List

Blog list with rigth sidebar

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDŻETU 2021

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDŻETU 2021 Pismo przewodnie Załącznik nr 1 – Informacja o potrzebach jednostki do projektu planu finansowego na 2021 rok w wybranych §§. Załącznik nr 2 – Informacja…

Read More

Procedura nadawania uprawnień do systemu informatycznego

Zal.1-Wniosek-o-nadanie-uprawnien-do-systemu-informatycznego-29.11.2021Porozumienie określające zasady  nadawania i rejestrowania uprawnień dla pracowników jednostek oświatowych w systemie informatycznym (aplikacji na Platformie VULCAN). Procedura nadawania uprawnień do systemu informatycznego.  Zał.1 Wniosek o nadanie uprawnień do…

Read More

Umowy najmu/dzierżawy

Umowa dzierżawy – wzór Umowa najmu – wzór Jednocześnie informujemy, iż dotychczasowe wzory umów najmu zamieszczony w dniu 24-09-2018 r. przestają obowiązywać.

Read More
Skip to content