Informacje

Kontrasygnata 2012

Pismo do dyrektorów w sprawie kontrasygnaty – 2012 Załącznik nr 1 – zmiana upoważnień Załącznik nr 2 – do zmiany upoważnień Oświadczenie

Read More

Materiały uzupełniające ze spotkania dyrektorów – Maróz 2011

Materiały uzupełniające ze spotkania dyrektorów – Maróz 2011 Klasyfikacja środków trwałych Załączniki do instrukcji inwentaryzacyjnej: Sposób, terminy i częstotliwość inwentaryzacji rocznej Harmonogram inwentaryzacji na 201… rok OŚWIADCZENIE (wstępne) ARKUSZ SPISU…

Read More
Skip to content