Informacje

UWAGA! Jednolite zasady rachunkowości.

Jednolite zasady rachunkowości, stworzone przez Urząd m.st. Warszawy, obowiązują we wszystkich podmiotach objętych łącznym sprawozdaniem finansowym m.st. Warszawy, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2018 roku.: Zarządzenie Nr…

Read More

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDŻETU 2018

Pismo przewodnie Załącznik nr 1 – Informacja o potrzebach jednostki do projektu planu finansowego na 2018 rok w wybranych §§ Załącznik nr 2 – Informacja o jednorazowych wypłatach planowanych na…

Read More

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDŻETU 2017

Pismo przewodnie Załącznik nr 1 – Informacja o potrzebach jednostki do projektu planu finansowego na 2017 rok w wybranych §§ Załącznik nr 2 – Informacja o jednorazowych wypłatach planowanych na…

Read More

Komunikat z ZUS

JUŻ DZIŚ ZAŁÓŻ PROFIL NA PLATFORMIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie nowe przepisy umożliwiające lekarzom wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich…

Read More

DO WIADOMOŚCI

Tryb postępowania wierzycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014r

Read More
Skip to content