Informacje

Umowy najmu/dzierżawy

Umowa dzierżawy – wzór Umowa najmu – wzór Jednocześnie informujemy, iż dotychczasowe wzory umów najmu zamieszczony w dniu 24-09-2018 r. przestają obowiązywać.

Read More

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDŻETU 2020

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDŻETU 2020 Pismo przewodnie Załącznik nr 1 – Informacja o potrzebach jednostki do projektu planu finansowego na 2020 rok w wybranych §§. Załącznik nr 2 – Informacja…

Read More

Nowelizacja Polityki Rachunkowości

 Pismo w sprawie zmiany załącznika nr 2 do polityki rachunkowości. Zarządzenie Nr 27/2018 Aktualny załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9 /2018 Dyrektora DBFO-Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 21 marca…

Read More

Umowy dzierżawy pomieszczeń kuchennych

Umowa dzierżawy pomieszczeń kuchennych – wzór Nowy wzór umowy należy stosować do umów przedkładanych do zaopiniowania przez Radcę prawnego po 29 sierpnia br.

Read More

Procedury rozliczania podróży służbowej

Pismo przewodnie Procedury rozliczania kosztów podróży służbowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy oraz obsługiwanych jednostkach Załącznik nr 1 – Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja) Załącznik nr 2…

Read More

Uwaga! Dotyczy podatku VAT

Pismo przewodnie Prezentacja: “PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)- II edycja czynności doradczych dla pracowników jednostek organizacyjnych i pomocniczych m.st. Warszawy.”

Read More

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDŻETU 2019

Pismo przewodnie Załącznik nr 1 – Informacja o potrzebach jednostki do projektu planu finansowego na 2019 rok w wybranych §§ Załącznik nr 2 – Informacja o jednorazowych wypłatach planowanych na…

Read More

Informacje w sprawie RODO

Pismo DBFO – Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie RODO Wzór aneksu dotyczący umów cywilnoprawnych innych niż umowy zlecenia oraz o dzieło Wzór aneksu dotyczący…

Read More

Informacje w sprawie odsetek i rekompensaty

Pismo DBFO – Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności Pismo Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r….

Read More
Skip to content