Porozumienie określające zasady  nadawania i rejestrowania uprawnień dla pracowników jednostek oświatowych w systemie informatycznym (aplikacji na Platformie VULCAN).

Related posts

Leave your comment Required fields are marked *
Skip to content