Nowy wzór umowy należy stosować do umów przedkładanych do zaopiniowania przez Radcę prawnego po 29 sierpnia br.

Related posts

Leave your comment Required fields are marked *
Skip to content