Jednolite zasady rachunkowości, stworzone przez Urząd m.st. Warszawy, obowiązują we wszystkich podmiotach objętych łącznym sprawozdaniem finansowym m.st. Warszawy, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2018 roku.:

Related posts

Leave your comment Required fields are marked *
Skip to content