00-375 Warszawa,
ul. Smolna 10A
tel.:+48 222 770 100
fax:+48 222 770 103

[strona BIP DBFOŚ]  logowanie do bankulogowanie do SIGMY logowanie do banku

sekretariat.dbfos@um.warszawa.pl  
strona główna
struktura organizacyjna
kadra kierownicza
pracownicy
oferty pracy
zamówienia publiczne
godziny pracy kasy
kancelaria czynna
obsługiwane jednostki
Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty Dzielnicy Śródmieście
m. st. Warszawy
fundusz socjalny
druki
akty prawne
Informacje dla jednostek obsługiwanych przez DBFO-Ś
® 2012 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście